S porevizijskim poročilom zaključen postopek revizije pravilnosti dela poslovanja Občine Bohinj

6. 7. 2020 144