Preklic odredbe za začasno omejitev plovbe preko mostu v vasi Savica

12. 9. 2022 55