Peskanje in ureditev javne razsvetljave na betonskem mostu v Stari Fužini (Levov most)

PREDLOG PROJEKTA

Območje izvedbe

Kratek opis predloga

Podrobnejši opis

FINANČNO OVREDNOTENJE

Približno finančno ovrednotenje vseh stroškov

PREDLAGATELJ-ICA

Ime in priimek