Obvestilo o spremembi sedeža volišča v Studorju in o spremembi sedeža volišč za predčasno glasovanje

15. 5. 2019 261