Obvestilo o pričetku ocenjevanja škode na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe od 3. do 7. aprila 2023

10. 11. 2023 163