Obvestilo o pričetku ocenjevanja škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurij s točo v obdobju od 10. maja do 1. avgusta 2023 ter posledic poplav za obdobje od 3. do 6. avgusta in od 28. do 31. avgusta 2023

9. 10. 2023 226