Obnova mostu čez Savo Bohinjko na Ribčevem Lazu

9. 10. 2019 300