Načini glasovanja na naknadnih volitvah članov sveta Krajevne skupnosti Srednja vas v Bohinju v prvi volilni enoti

21. 11. 2022 84