Na seji občinskega sveta Sklep o določitvi javnih parkirnih površin, višin parkirnin in parkirnih kartic

25. 1. 2024 644