Možnosti zatiranja poljskega majskega hrošča (Melolontha melolontha L.) na območju občine Bohinj

12. 4. 2019 623