Medgeneracijski centri

1299
525.965,80 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, LAS projekti
300.000,00 €
V teku
januar 2019
junij 2021