Kratka anketa o narečnih izrazih za kozolec

25. 5. 2020 151