Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi tretjih sprememb in dopolnitev OPN Bohinj

8. 5. 2023 1917