Javno naznanilo o javni razgrnitvi Elaborata lokacijske preveritve za poslovno-proizvodni objekt v EUP BČ-2 v Bohinjski Češnjici

14. 3. 2024 305