Javno naznanilo o javni razgrnitvi Elaborata lokacijske preveritve za območje tržnice v Bohinjski Bistrici (EUP BB-3)

21. 9. 2023 314