Javni poziv za sklenitev pogodbe o sodelovanju pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči na območju občine Bohinj

15.10.2020 779
15.10.2020
Objave in pozivi
Do preklica
843-0001/2018/14
15.10.2020
Silvo Režek
silvo.rezek@obcina.bohinj.si
04 577 01 18