Javna razgrnitvev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP RL-12 (Ob Jezernici)

13. 5. 2020 1820