Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja EUP BB-31 Kamp Danica v Bohinjski Bistrici

14.12.2020 261