Javna obravnava dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP BB-31 Kamp Danica v Bohinjski Bistrici

05.01.2021 105