Izvajanje predhodnih arheoloških raziskav na območju Bohinjska Bistrica - Arheološko območje Čez Belco

21. 11. 2023 181