Gradnja optičnega omrežja Telekoma Slovenije v naši občini

11. 7. 2024 118