DELOVNO SREČANJE ŽUPANOV ZGORNJE GORENJSKE S PREDSTAVNIKI MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO, ŽIROVNICA

4. 9. 2019 258