Javno naročilo - Izdelava projektne dokumentacije (DPP, DGD in PZI) za revitalizacijo obrtno poslovne cone nekdanjega Gradbenega podjetja Bohinj - faza 2

10. 6. 2024 46
10.06.2024
Javna naročila
26.06.2024 do 09:00
10.06.2024
JN003978/2024-SL1/01
Povezava
430-8/2024
obcina@bohinj.si
04 577 01 00