Javno naročilo - Izdelava projektne dokumentacije (DGD in PZI) za izgradnjo prometnih površin, parkirne garaže in spremljajočih objektov na območju EUP BB-31, kamp Danica

11. 9. 2023 100
11.09.2023
Javna naročila
25.09.2023 do 11:00
11.09.2023
JN005869/2023-W01
Povezava
430-9/2023
11.08.2023
obcina@bohinj.si