Javno naročilo - Izdelava projektne dokumentacije (IZP, DGD in PZI) za revitalizacijo obrtno poslovne cone nekdanjega Gradbenega podjetja Bohinj - faza 1

4. 8. 2022 11
04.08.2022
Javna naročila
18.08.2022 do 09:00
04.08.2022
JN005409/2022-W01
Povezava
430-14/2022
25.07.2022
obcina@bohinj.si