Odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

11.07.2019 214
11.07.2019
Namere in odločbe
26.07.2019 ob 23:59
478-83/2018/4
09.07.2019