Odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

27.06.2019 127