Seznam prejemnikov proračunskih sredstev na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2022