Posnetek javne obravnave dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP BB-31 Kamp Danica v Bohinjski Bistrici

20. 1. 2021 293