Začasno zaprtje zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov v Bohinjski Bistrici

13. 3. 2020 640