Vloga za prijavo rednega obratovalnega časa obrata / kmetije

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA