Prometni režim na občinskih cestah Občine Bled v času gradbenih del v Betinu

1. 3. 2024 594