Medgeneracijski živžav

50
279.787,66 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, LAS projekti
25.498,96 €
Zaključeno
januar 2022
junij 2023