Številka 7/2022

7. 11. 2022 123
Sklep o določitvi vrednosti točke občinske takse v občini Bohinj za leto 2023 (Številka 7/2022)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.10.2022
Začetek veljavnosti: 08.11.2022
Konec veljavnosti: 12.01.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Takse
Sklep o razpisu naknadnih volitev v prvo volilno enoto Krajevne skupnosti Srednja vas v Bohinju (Številka 7/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinska volilna komisija
Datum sprejetja: 31.10.2022
Začetek veljavnosti: 08.11.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja