Dostop do kmetijskih zemljišč v času gradnje meteornega kanala pri osnovni šoli dr. Janeza Mencingerja

13. 9. 2022 111