Druga javna razgrnitev dopolnjenega osnutka 2 OPPN za BB-31 (Kamp Danica)

4. 7. 2022 392