Javno naznanilo o drugi razgrnitvi občinskega prostorskega načrta

23. 2. 2015 100