Vloga za pregled izvedbe priključka na kanalizacijsko omrežje

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije