Pobuda za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega načrta

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Stroški v postopku