Javna obravnava dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP BB-31 Kamp Danica v Bohinjski Bistrici

5. 1. 2021 412