Spoznajmo biodiverziteto v naseljih

480
198.445,81 €
Evropski sklad za regionalni razvoj
136.028,73 €
V teku
januar 2019
junij 2021