Obvestilo o pričetku izvajanja del na Gorjušah (izgradnja nadstrešnice ter ureditev postajališča)

9. 4. 2019 523