Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v Občini Bohinj

11.09.2018 256