Sintezna ureditev območja ob Jezernici

26. 3. 2018 1362