Stanje po ujmi decembra 2017 v Občini Bohinj

15. 12. 2017 1198