Ponovna prodaja opuščenega premičnega premoženja

10. 11. 2017 277