Oskrba s pitno vodo - motena dobava vode na delu Bohinjske Bistrice

9. 11. 2017 311