Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Bohinj