Batimetrična izmera Bohinjskega jezera

7. 10. 2016 45