Odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

8. 11. 2016 38